Μοιράσου το εδώ:

Τον Οκτώβριο του 1980 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 16η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με κύριο στόχο τον περιορισμό της πείνας στον πλανήτη.


Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής είναι οι εξής:
– Να ενθαρρύνουν την προσοχή στη γεωργική παραγωγή τροφίμων και να εντείνουν τις εθνικές, διμερείς, πολυμερείς και μη κυβερνητικές προσπάθειες προς το σκοπό αυτό
– Να ενθαρρύνουν την οικονομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών
– Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αγροτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των λιγότερο προνομιούχων ομάδων, με αποφάσεις και δραστηριότητες που θα επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής τους
– Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο
– Να προωθήσει τη μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και
– Να ενισχύσει τη διεθνή και εθνική αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της πείνας, του υποσιτισμού και της φτώχειας και να επιστήσει την προσοχή σε επιτεύγματα στην ανάπτυξη τροφίμων και γεωργίας.Η εξασφάλιση τροφής είναι απαραίτητη για την ύπαρξη μας.Η πείνα είτε με τη μορφή ανεπάρκειας των τροφών είτε μη ισοζυγισμένης χρησιμοποίησης ποικιλίας τροφών έχει δυσάρεστες συνέπειες και μπορεί να καταλήξει και στο θάνατο.Σήμερα η πείνα απειλεί πολλά εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη.
 Συνήθως άνθρωποι καχεκτικοί και υποσιτιζόμενοι ή κακοσιτισμένοι δεν είναι δυναμικοί και παραγωγικοί, αντιθέτως ζουν εις βάρος της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Σήμερα η πείνα απειλεί πολλά εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη. Οι χώρες υπό ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από υποσιτισμό, διατροφική ανασφάλεια, άθλιες συνθήκες υγιεινής και περιορισμό βιοποικιλότητας.  Αντίθετα στις ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα της παχυσαρκίας απειλεί την υγεία εκατομμυρίων πολιτών .
Ο κακοσιτισμός είναι χαρακτηριστικό του σύγχρονου ανθρώπου και συμβαίνει λόγω άγνοιας ενώ δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση, την ηλικία ή τη μόρφωση του ανθρώπου.  Για παράδειγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις διαφημίσεις επηρεάζουν κυρίως παιδιά που αποκτούν κακές συνήθειες καταναλώνοντας σνακ (chips, γλυκά)  αποφεύγοντας  συστηματικά τα γεύματα τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο κακοσιτισμός και η παχυσαρκία. Οπότε συμπεραίνουμε ότι η αλόγιστη κατανάλωση τροφών μπορεί να έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα με την πείνα.
Οι χώρες υπό ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από υποσιτισμό, διατροφική ανασφάλεια, άθλιες συνθήκες υγιεινής και περιορισμό βιοποικιλότητας.  Αντίθετα στις ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα της παχυσαρκίας απειλεί την υγεία εκατομμυρίων πολιτών . Η εντατικοποίηση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης , η ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογιών μεταποίησης και συντήρησης τροφίμων και η υπερκατανάλωση «βιομηχανοποιημένων τροφίμων» , δημιούργησαν καινούργια πρότυπα διατροφής και διαφοροποίησαν σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων .Ωστόσο, την ίδια στιγμή που ο μισός πλανήτης αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας εξαιτίας χρόνιων καταστάσεων αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών, ο άλλος μισός αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων διατροφής που σχετίζονται είτε με την υπερκατανάλωση τροφίμων είτε με στρεβλές εικόνες που παράγει ο δυτικός τρόπος ζωής.