Συνεδρίες δια ζώσης

Οι συνεδρίες δια ζώσης γίνονται κάθε εβδομάδα.
Κατά την διάρκειά της συζητάμε την πρόοδο που κάναμε και βάζουμε τους νέους στόχους μας ανάλογα με τα αποτελέσματά μας.

Η διάρκειά της είναι συνήθως 30 λεπτά.

Πρώτη Επίσκεψη

  • Ο διαιτολόγος λαμβάνει πλήρες ιστορικό από τον διαιτώμενο καθώς και ένα ενημερωτικό από τον γιατρό του ασθενή. Μέσα από αυτό μπορεί ο διαιτολόγος να έχει μία πλήρη εικόνα του διαιτώμενου για τις συνήθειες του, το ιατρικό του ιστορικό, τον τρόπο ζωής και διατροφής και  τις ανάγκες του.
  • Οι σωματικές μετρήσεις (βάρος, ύψος, λιπομέτρηση) συμπληρώνουν την λήψη του ιστορικού. Βάσει αυτών θέτουμε τους στόχους μας  και προχωράμε στις αλλαγές που θα μας φέρουν πιο κοντά στους στόχους μας.
  • Η διάρκεια κυμαίνεται από 60-90 λεπτά.
  • Η εκτίμηση του λίπους γίνεται με δύο τρόπους την λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική αντίσταση και την μέτρηση δερματικών πτυχών