Αθλητική διατροφή

Η σωστή διατροφή αποτελεί το θεμέλιο της σωματικής απόδοσης. Οι τροφές που καταναλώνουμε παρέχουν τα καύσιμα για τη βιολογική δραστηριότητα καθώς και τις χημικές ουσίες που εξάγουν και χρησιμοποιούν τη δυναμική ενέργεια που βρίσκεται μέσα σε αυτές τις τροφές.

 Ιδανική θεωρείται η διατροφή που παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε ποσότητες που αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού για τη διατήρηση, ανάπλαση και αύξηση των ιστών, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει περίσσεια ενέργειας. 

   Η διαμόρφωση του διαιτολογίου ενός αθλητή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφού πρέπει να συνυπολογισθούν η ενέργεια που καταναλώνεται κατά την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου αθλήματος, καθώς και οι διαιτητικές προτιμήσεις του αθλητή. 

  Η σωστή προπόνηση, πλαισιωμένη από μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι ότι καλύτερο χρειάζεται ο αθλητής για την μεγιστοποίηση της αθλητικής του απόδοσης. Ο αθλούμενος διαφέρει κατά πολύ από το μέσο άνθρωπο, όσον αφορά την ποσοτική αλλά και την ποιοτική ανάγκη από θρεπτικές ουσίες.

      Ο επαρκής εφοδιασμός του αθλητή με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε ημερήσια βάση κρίνεται αναγκαίος για τους ακόλουθους πέντε λόγους:

  1. Την σωματική ανάπτυξη του αθλητή στη διάρκεια της αναπτυξιακής φάσης.
  2. Τις βιολογικές προσαρμογές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια των προπονήσεων.
  3. Την δημιουργία αποθεμάτων σε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
  4. Την χρησιμοποίηση των παραπάνω αποθεμάτων για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και 
  5. Την ταχύτερη δυνατή αναπλήρωση του οργανισμού μετά από μέγιστη αθλητική δραστηριότητα.

   Συμπερασματικά η ιδανική και ευνοϊκή για την σωματική απόδοση διατροφή πρέπει ποσοτικά και ποιοτικά να είναι προσαρμοσμένη στις ουσιαστικές ανάγκες, παραμένοντας ταυτόχρονα πλήρης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αύξηση της απόδοση. Για να συμβεί αυτό, η διατροφή είναι αναγκαίο να σχεδιάζεται με ευελιξία, οι τροφές να συνδυάζονται σωστά και να ενσωματώνονται στην προπονητική διαδικασία.