Διαχείριση Βάρους

Το μείζον θέμα τα τελευταία χρόνια είναι η διαχείριση βάρους για μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων από μικρή ηλικία.

Μέσα από εξατομικευμένες πρακτικές και προγράμματα προσεγγίζουμε τον κάθε διαιτώμενο διαφορετικά σύμφωνα με τις δικές του ιδιαιτερότητες, επιθυμίες, ανάγκες, απαιτήσεις αλλά και την ιδιοσυγκρασία του.